Nieuwbouw

Zorgeloos bouwen

Bij nieuwbouw komt heel wat kijken en veel mensen maken een nieuwbouwtraject maar één keer in hun leven mee.

 

Daarom vinden wij het belangrijk om u persoonlijk te begeleiden en regelmatig met u en uw architect te overleggen over de voortgang van het project. Tijdens de bouw kunt u alle bouw-gerelateerde zaken met een gerust hart aan ons overlaten. Wij leveren maatwerk zoals u het graag ziet. Zo kunt u zich concentreren op het maken van de juiste keuzes.

Aannemersbedrijf Gebr. Heusschen realiseerde in haar lange bestaan al diverse nieuwbouwprojecten op het gebied van:

 • Woonhuizen (vrije sector en projectontwikkeling)
 • Scholen
 • Verzorgingscentra
 • Utiliteitsbouw


Plant u nieuwbouw? Neem contact met ons op en ervaar wat wij voor u kunnen betekenen!

 

 

 


 

 

 

 

 

Raadhuisplein 4
6267 CW
Cadier en Keer
043-4072187

Direct contact opnemen

Generated in 0,133515 seconds by CMS Made Simple using 25 SQL queries and 2592288 bytes of memory (peak memory usage was 3800968)

Debug: (0.006371) - (675512)
loading smarty
Debug: (0.008974) - (742896)
loading adodb
Debug: (0.010032) - (766728)
loading page functions
Debug: (0.012151) - (767360)
loading content functions
Debug: (0.013814) - (828472)
loading pageinfo functions
Debug: (0.014212) - (840320)
loading translation functions
Debug: (0.014916) - (840960)
loading events functions
Debug: (0.015637) - (847120)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.017255) - (848440)
done loading files
Debug: (0.023608) - (1228744)
(mysql): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.027407) - (1254592)
(mysql): SELECT sitepref_name, sitepref_value from cms_siteprefs
Debug: (0.032408) - (1298944)
(mysql): SELECT * FROM cms_userplugins
Debug: (0,039193) - (1442744)
(mysql): SELECT * FROM cms_modules WHERE admin_only = 0 AND active = 1 ORDER by module_name
Debug display of 'End of include':(0,055955) - (2298120)
Debug: (0,059653) - (2321448)
(mysql): SELECT sitepref_value from cms_siteprefs WHERE sitepref_name = 'pseudocron_lastrun'
Debug: (0,060141) - (2324016)
(mysql): UPDATE cms_siteprefs SET sitepref_value = '1696446066' WHERE sitepref_name = 'pseudocron_lastrun'
Debug display of 'Load Content Operations':(0,060199) - (2368056)
Debug display of 'End Load Content Operations':(0,066095) - (2510392)
Debug: (0,071893) - (2510728)
(mysql): SELECT c.content_id, c.content_name, c.content_alias, c.menu_text, c.titleattribute, c.hierarchy, c.metadata, c.id_hierarchy, c.prop_names, c.create_date AS c_create_date, c.modified_date AS c_date, c.cachable, c.last_modified_by,t.template_id, t.encoding, t.modified_date AS t_date FROM cms_templates t INNER JOIN cms_content c ON c.template_id = t.template_id WHERE c.content_alias = 'nieuwbouw' AND c.active = 1
Debug: (0,072301) - (2515192)
(mysql): SELECT MAX(modified_date) AS thedate FROM cms_content c
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0,072533) - (2513088)
Debug display of 'starting tree':(0,072552) - (2513664)
Debug: (0,07451) - (2547672)
file needs loading
Debug display of 'ending tree':(0,074633) - (2573504)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0,074645) - (2569248)
Debug: (0,074655) - (2569592)
start findNodeByTag
Debug: (0,074677) - (2569920)
end findNodeByTag
Debug: (0,075121) - (2573248)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE parent_id = '16' AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,078724) - (2589416)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id IN (22,23,24) ORDER BY content_id
Debug: (0,082391) - (2798824)
(mysql): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date FROM cms_templates WHERE template_id = '23'
Debug: (0,093866) - (3060432)
(mysql): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug: (0,108431) - (3077840)
start findNodeByTag
Debug: (0,108474) - (3078072)
end findNodeByTag
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0,109443) - (3125720)
Debug: (0,109941) - (3131472)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id = '17'
Debug: (0,110092) - (3165832)
load from data is loading properties
Debug: (0,110388) - (3168784)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '17'
Debug: (0,11083) - (3171784)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id = '16'
Debug: (0,110928) - (3205832)
load from data is loading properties
Debug: (0,111207) - (3208632)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '16'
Debug: (0,111733) - (3221184)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id = '18'
Debug: (0,111833) - (3255296)
load from data is loading properties
Debug: (0,112084) - (3258096)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '18'
Debug: (0,112435) - (3259360)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id = '19'
Debug: (0,112532) - (3293472)
load from data is loading properties
Debug: (0,112803) - (3296272)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '19'
Debug: (0,113147) - (3298232)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id = '20'
Debug: (0,113243) - (3332344)
load from data is loading properties
Debug: (0,113499) - (3335144)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '20'
Debug: (0,118135) - (3387984)
(mysql): SELECT content from cms_module_templates WHERE module_name = 'MenuManager' and template_name = 'heu_menu'
Debug: (0,118458) - (3386376)
(mysql): SELECT module_name,template_name,modified_date 
              FROM cms_module_templates
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0,123483) - (3345960)
Debug: (0,123573) - (3345304)
start findNodeByTag
Debug: (0,123609) - (3345536)
end findNodeByTag
Debug: (0,126836) - (3350992)
start global_content_get_template
Debug: (0,131547) - (3380896)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'nieuws'
Debug: (0,131692) - (3379752)
end global_content_get_template
Debug: (0,131718) - (3380216)
start global_content_get_timestamp
Debug: (0,131734) - (3380464)
end global_content_get_timestamp
Debug: (0,133206) - (3220608)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender