Nieuwbouw

Zorgeloos bouwen

Bij nieuwbouw komt heel wat kijken en veel mensen maken een nieuwbouwtraject maar één keer in hun leven mee.

 

Daarom vinden wij het belangrijk om u persoonlijk te begeleiden en regelmatig met u en uw architect te overleggen over de voortgang van het project. Tijdens de bouw kunt u alle bouw-gerelateerde zaken met een gerust hart aan ons overlaten. Wij leveren maatwerk zoals u het graag ziet. Zo kunt u zich concentreren op het maken van de juiste keuzes.

Aannemersbedrijf Gebr. Heusschen realiseerde in haar lange bestaan al diverse nieuwbouwprojecten op het gebied van:

 • Woonhuizen (vrije sector en projectontwikkeling)
 • Scholen
 • Verzorgingscentra
 • Utiliteitsbouw


Plant u nieuwbouw? Neem contact met ons op en ervaar wat wij voor u kunnen betekenen!

 

 

 


 

 

 

 

 

Raadhuisplein 4
6267 CW
Cadier en Keer
043-4072187

Direct contact opnemen

Generated in 0,05488 seconds by CMS Made Simple using 25 SQL queries and 2579128 bytes of memory (peak memory usage was 3674992)

Debug: (0.001005) - (674600)
loading smarty
Debug: (0.001214) - (741992)
loading adodb
Debug: (0.0014) - (765832)
loading page functions
Debug: (0.001503) - (766312)
loading content functions
Debug: (0.001614) - (827144)
loading pageinfo functions
Debug: (0.001658) - (838832)
loading translation functions
Debug: (0.001721) - (839320)
loading events functions
Debug: (0.001758) - (845192)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.001815) - (846208)
done loading files
Debug: (0.00395) - (1225424)
(mysql): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.0044690000000001) - (1251280)
(mysql): SELECT sitepref_name, sitepref_value from cms_siteprefs
Debug: (0.005776) - (1294824)
(mysql): SELECT * FROM cms_userplugins
Debug: (0,006804) - (1437960)
(mysql): SELECT * FROM cms_modules WHERE admin_only = 0 AND active = 1 ORDER by module_name
Debug display of 'End of include':(0,010362) - (2290784)
Debug: (0,014127) - (2313928)
(mysql): SELECT sitepref_value from cms_siteprefs WHERE sitepref_name = 'pseudocron_lastrun'
Debug: (0,014441) - (2316496)
(mysql): UPDATE cms_siteprefs SET sitepref_value = '1696450857' WHERE sitepref_name = 'pseudocron_lastrun'
Debug display of 'Load Content Operations':(0,01448) - (2360536)
Debug display of 'End Load Content Operations':(0,014778) - (2501608)
Debug: (0,015376) - (2501960)
(mysql): SELECT c.content_id, c.content_name, c.content_alias, c.menu_text, c.titleattribute, c.hierarchy, c.metadata, c.id_hierarchy, c.prop_names, c.create_date AS c_create_date, c.modified_date AS c_date, c.cachable, c.last_modified_by,t.template_id, t.encoding, t.modified_date AS t_date FROM cms_templates t INNER JOIN cms_content c ON c.template_id = t.template_id WHERE c.content_alias = 'nieuwbouw' AND c.active = 1
Debug: (0,015632) - (2506424)
(mysql): SELECT MAX(modified_date) AS thedate FROM cms_content c
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0,015819) - (2504320)
Debug display of 'starting tree':(0,015832) - (2504896)
Debug: (0,01596) - (2538760)
file needs loading
Debug display of 'ending tree':(0,016082) - (2564480)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0,016097) - (2560224)
Debug: (0,016108) - (2560568)
start findNodeByTag
Debug: (0,016131) - (2560896)
end findNodeByTag
Debug: (0,016432) - (2564224)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE parent_id = '16' AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,016904) - (2580392)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id IN (22,23,24) ORDER BY content_id
Debug: (0,018026) - (2789064)
(mysql): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date FROM cms_templates WHERE template_id = '23'
Debug: (0,018895) - (3049640)
(mysql): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug: (0,032738) - (3064912)
start findNodeByTag
Debug: (0,032799) - (3065144)
end findNodeByTag
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0,033402) - (3113048)
Debug: (0,033875) - (3118776)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id = '17'
Debug: (0,034021) - (3153096)
load from data is loading properties
Debug: (0,034345) - (3156048)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '17'
Debug: (0,034724) - (3159064)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id = '16'
Debug: (0,034825) - (3193136)
load from data is loading properties
Debug: (0,035095) - (3195936)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '16'
Debug: (0,035614) - (3208488)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id = '18'
Debug: (0,035728) - (3242600)
load from data is loading properties
Debug: (0,036037) - (3245400)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '18'
Debug: (0,036427) - (3246664)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id = '19'
Debug: (0,036574) - (3280776)
load from data is loading properties
Debug: (0,036826) - (3283576)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '19'
Debug: (0,037187) - (3285536)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id = '20'
Debug: (0,037331) - (3319648)
load from data is loading properties
Debug: (0,037592) - (3322448)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '20'
Debug: (0,038373) - (3375096)
(mysql): SELECT content from cms_module_templates WHERE module_name = 'MenuManager' and template_name = 'heu_menu'
Debug: (0,038625) - (3373504)
(mysql): SELECT module_name,template_name,modified_date 
              FROM cms_module_templates
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0,050957) - (3332936)
Debug: (0,051073) - (3332280)
start findNodeByTag
Debug: (0,05111) - (3332512)
end findNodeByTag
Debug: (0,052968) - (3337968)
start global_content_get_template
Debug: (0,05354) - (3367528)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'nieuws'
Debug: (0,053625) - (3366384)
end global_content_get_template
Debug: (0,053641) - (3366848)
start global_content_get_timestamp
Debug: (0,053653) - (3367096)
end global_content_get_timestamp
Debug: (0,054783) - (3207248)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender